Mladá generácia

my sme mladá generácia
budúcnosť máme pevne v rukách
my sme mladá generácia
chceme žíť slobodne a nie v putách

radostne kráčať v ústrety životu
mať šťastnú rodinu a dobrú robotu
dostatok piva a televízie
neviem si predstaviť krajšie vízie

máme dosť poradcov a úspešné vzory
nepotrebujeme vlastné názory

každé dva roky na dovolenku k moru
a keď je najhoršie sociálnu podporu