Beznádej

Osamelý kráčam životom a nič dobré ma nestretá,
osamelý kráčam životom, depresia každodenná,
osamelý kráčam stále vpred, bez nádeje na zlepšenie,
ponáram sa do hlbín čiernych, s myšlienkou na samovraždu.


bez nádeje...